Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu
Integrowana Produkcja

Integrowana Produkcja

Integrowana Produkcja (IP) to system produkcji owoców i warzyw oparty na właściwym planowaniu, wykorzystaniu istniejących warunków klimatyczno glebowych, zawartości składników mineralnych w glebie, integrowanej ochrony roślin, oraz zminimalizowaniu ingerencji w środowisko naturalne.

Oferta FreshMazovia Consulting zakresie IP to kompleksowa pomoc w wdrożeniu zasad IP w gospodarstwie, i pomoc w uzyskaniu certyfikatu IP. Pomagamy również uzyskać środki unijne PROW 2007-2013 (max 2750 zł na gospodarstwo z certyfikatem IP). Szkolenia

FreshMazovia Consulting jako jednostka upoważniona do prowadzenia szkoleń przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje szkolenia z IP dla wybranych gatunków owoców i warzyw. Mając na uwadze praktyczne aspekty prowadzenia IP, nasi wykładowcy najlepsi specjaliści mający praktyczne doświadczenie w IP.

Doradztwo

Ze względu na złożoność problemów które wiążą się z prowadzeniem produkcji owoców i warzyw, zwłaszcza z sygnalizacją występowania szkodników i chorób i wykorzystaniem selektywnych środków ochrony do ich zwalczania zapewniamy profesjonalne i niezależne doradztwo produkcyjne.

Pomoc w prowadzeniu dokumentacji

Dla gospodarstw które na stałe korzystają z naszej pomocy zapewniamy pomoc w prowadzeniu niezbędnej dokumentacji, tak zwanych „Dzienniczków”

Biuletyn

Biuletyn Integrowanej Produkcji to specjalistyczne czasopismo poświęcone produkcji owoców i warzyw. Czasopismo może służyć jako głos doradczy dla producentów ponieważ zawiera opis istniejącej sytuacji meteorologicznej i zagrożenia ze strony szkodników i chorób, a także zalecenia jak postępować w danej sytuacji. Więcej informacji na stronie: www.biuletyn.agro.pl

Logo Integrowanej Produkcji

Kontakt bezpośredni:
Jolanta Jurkowska
Koordynator ds. Integrowanej Produkcji
T: 604 48 68 21
E: j.jurkowska@fmc.agro.pl
Biuletyn Integrowanej Produkcji